Giỏ hàng

Presotea tặng Trân châu Mini x3 & giảm 20%

Áp dụng từ ngày 09 đến ngày 16 tháng 01 năm 2019. 

Mua bất kỳ ly nước Presotea sẽ được tặng thêm tối đa 3 phần trân châu mini và giảm 20% hóa đơn.

Áp dụng cho cả giao hàng 028 7300 2818 và mua tại cửa hàng

*Tặng 3 phần TC Mini với ly chưa có topping

*Tặng 2 phần TC Mini với ly có 1 topping

*Tặng 1 phần TC Mini với ly có 2 topping trở lên

Áp dụng cho toàn bộ thức uống size Vừa và Lớn

Không áp dụng chung CTKM...

Áp dụng từ ngày 09 đến ngày 16 tháng 01 năm 2019. 

Mua bất kỳ ly nước Presotea sẽ được tặng thêm tối đa 3 phần trân châu mini và giảm 20% hóa đơn.

Áp dụng cho cả giao hàng 028 7300 2818 và mua tại cửa hàng

*Tặng 3 phần TC Mini với ly chưa có topping

*Tặng 2 phần TC Mini với ly có 1 topping

*Tặng 1 phần TC Mini với ly có 2 topping trở lên

Áp dụng cho toàn bộ thức uống size Vừa và Lớn

Không áp dụng chung CTKM khác