Giỏ hàng

Presotea đồng giá 39K size M 19 - 20.11

Presotea đồng giá 39K size M cho 3 thức uống Trà QQ Chanh Dây - Trà Sữa Oolong Trân Châu Trắng - Sữa Tươi Đường Đen từ 19 - 20/11/2018

Đến ngay Presotea 24 Nguyễn Thị Nghĩa, Quận 1 hoặc gọi hay delivery 028 7300 2818 để mua hàng'

Presotea đồng giá 39K size M cho 3 thức uống Trà QQ Chanh Dây - Trà Sữa Oolong Trân Châu Trắng - Sữa Tươi Đường Đen từ 19 - 20/11/2018

Đến ngay Presotea 24 Nguyễn Thị Nghĩa, Quận 1 hoặc gọi hay delivery 028 7300 2818 để mua hàng'