Giỏ hàng

Mua 3 trả tiền 2 duy nhất 4 ngày Tết Tây

Mua 3 ly trả tiền 2 ly từ ngày 30/12/18 đến 02/01/19 khi mua tại cửa hàng Presotea.

Giảm 100% ly có giá trị thấp nhất

Áp dụng cho cả size Lớn và Vừa toàn bộ menu

Không áp dụng chung CTKM khác

Mua 3 ly trả tiền 2 ly từ ngày 30/12/18 đến 02/01/19 khi mua tại cửa hàng Presotea.

Giảm 100% ly có giá trị thấp nhất

Áp dụng cho cả size Lớn và Vừa toàn bộ menu

Không áp dụng chung CTKM khác