Giỏ hàng

Món mới: Giá dùng thử Bộ 3 thanh mát

Thử ngay Bộ 3 món mới thanh mát Trà Alishan - Trà Alishan Bí Đao - Trà Bí Đao chỉ từ 29k từ ngày 05 đến hết ngày 31/03

*Chương trình chỉ áp dụng khi mua trực tiếp tại cửa hàng

Thử ngay Bộ 3 món mới thanh mát Trà Alishan - Trà Alishan Bí Đao - Trà Bí Đao chỉ từ 29k từ ngày 05 đến hết ngày 31/03

*Chương trình chỉ áp dụng khi mua trực tiếp tại cửa hàng