Giỏ hàng

Miễn phí 30 ly đầu tiên mỗi ngày

Đón Noel rộn ràng niềm vui với Presotea! tặng miễn phí 30 ly trà bất kỳ size M mỗi ngày từ 22 - 25/12/2018 và giảm 20% các ly kế tiếp khi khách hàng đến mua trực tiếp tại cửa hàng.

Chần chờ gì nữa đến ngay Presotea Việt Nam 24 Nguyễn Thị Nghĩa, Quận 1, HCM

Hotline Delivery 208 7300 2818


Đón Noel rộn ràng niềm vui với Presotea! tặng miễn phí 30 ly trà bất kỳ size M mỗi ngày từ 22 - 25/12/2018 và giảm 20% các ly kế tiếp khi khách hàng đến mua trực tiếp tại cửa hàng.

Chần chờ gì nữa đến ngay Presotea Việt Nam 24 Nguyễn Thị Nghĩa, Quận 1, HCM

Hotline Delivery 208 7300 2818